ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ

iamatikos tourismos
95,00 € Μήκος: 17 cm
Ύψος: 24 cm


+

Kουσκούκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερµατολογίας - π. Αντιπρύτανης Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης

Προοπτικές του Θερµαλισµού στην Ελλάδα

Από καταβολής κόσµου, η υγεία, η ευεξία, η δύναµη και η οµορφιά συγκαταλέγονται, µεταξύ των πολυτιµότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι µόνο του σώµατος αλλά και της ψυχής και του πνεύµατος, αποτέλεσε σηµαντικό τµήµα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Χωρίς αµφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια και της προληπτικής ιατρικής µπορεί να αποτρέψει πλήθος προβληµάτων που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόµου που νοσεί, αλλά και στην οικονοµία της χώρας του που επιβαρύνεται µε τη δαπάνη για την αποκατάσταση της υγείας του.
O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού υγείας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συµπληρωµατικά στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες µε φάρµακα.  H ύπαρξη σηµαντικών ιαµατικών πηγών στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των µεγάλων κέντρων τουρισµού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής λουοµένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.
Χωρίς αµφιβολία, η ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας στην Ελλάδα, µπορεί να συµβάλλει τα µέγιστα στην αναβάθµιση του ελληνικού τουρισµού γενικότερα βελτιώνοντας την εικόνα µας στο εξωτερικό, παρατείνοντας την τουριστική περίοδο, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας µέσω νέων επενδύσεων που θα δροµολογηθούν, µε απώτερο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία των πολιτών.

Σκληρό Εξώφυλλο - 290 Σελίδες - ISBN: 978-960-6650-59-8

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers